Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
%10
Küçük Asya'da Selçuklular Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy

Küçük Asya'da Selçuklular

Liste Fiyatı : 22,00 TL
İndirimli Fiyat : 19,80 TL
Kazancınız : 2,20 TL
Küçük Asya'da Selçuklular
Küçük Asya'da Selçuklular
Türk Tarih Kurumu
19.80
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ XI
ÖNSÖZ .. XVII
GİRİŞ
Küçük Asya Selçukluları Tarihine Ait Kaynaklar ve Yardımcı Eserler
İbn Bîbî ve Yazıcıoğlu Ali-Aksarayî-Eflâkî-İbn Batuta-Hıristiyan Kaynakları-
Kitabeler- Arkeoloji Materyalleri-Maddî Kültür-Toponomi-Fuat Köprülü'nün
Mesaileri-Mükrimin Halil- Sovyetler Cumhuriyeti'nde Selçuklulara Ait
Tetkikler .. 1
I. Bab
Anadolu'da Türkler-Selçukluların Yayılışı-Bizans-Haçlılar-Danişmentliler-
Gürcistan-Denize Doğru Hareket-Kudretin En Yüksek Dereceye Ulaşması ... 25
II. Bab
Moğollar-Kösedağ Muharebesi-Moğol İstilâsından Sonra Devletin
Dağılması- Türkmenler Arasında Kargaşalıklar-Karaman-Baybars'ın
Seferi-Vezirin Yükselmesi-Müstakil Beyliklerin Teşekkülü-Moğol Tesiri-
Vergiler Sistemi . 47
III. Bab
Oğuzlar-Anadolu'da Kabile-Aşiret Teşkilat Kalıntıları-Anadolu'da Oğuzların
Yayılışları Tarihi İçin Toponominin Ehemmiyeti-Hudut Beyleri ?Gaziler' ve
?Alpler'-Oğuz Boylarının Askerî Teşkilâtı-Şölen ve Ziyafetlerde Makam-Av-
Oğuzlarda İslam- Kabile Adları ve Lakapları-Oğuz Görenekleri: Düğün, Muhakeme,
Kan Davası- Kadınların Durumu-Kurultay ve Sultan Seçimi . 61
IV. Bab
Selçuklular Devrinde Oğuzların Durumuna Bir Örnek Sıfatı ile XVI-XVIII.
Asırlarda Anadolu Göçebe Boylarının Teşkilâtı 93
VI İÇİNDEKİLER
V. Bab
Küçük Asya'da (Anadolu'da) Feodalizm-Selçuklular Devrini Anlamak İçin
Materyal Olması Bakımından Doğu Eyaletlerinde Feodalizm Kalıntılarının
Bugünkü Manzarası-Selçuklularda Kabile (Aşiret) Teşkilâtının İnhilâli?Askerî
Tımar-İktalar Sistemi-Bu Sistemin Moğol Menşelileri-Selçuklular Devrine
Kadar Anadolu'da Toprağa Ait Nizamlar-Tımarlar ve Nevileri-Derebeylerinin
Servetleri-?Gulamlar'-?Derebeyi' Tipinin Doğuşu-Feodallerin Askerlik
Vazifeleri-?Sipahi-Vassal ve Suzeren-İtaatin İfadesi- Vassallık Müessesinde
Doğu ve Batı Unsurları-Sultan ve Halife . 103
VI. Bab
Sultan Hâkimiyeti-Sultan-Feodallerin Yardakçısı-Feodallerin Tabakalara
Ayrılması-Sultanın Dayanağı (İstinatgâhı) Olarak Yeni Adamlar (Ortabeyler)-
Sultanın Mutlakiyete Temayülü-Sultanın Servet Toplaması- İktisadî Hayatta
İstismar Sistemi ... 129
VII. Bab
Feodallerin ?Tâbi'leri-Köleler ve Onların Gündelik Hayattaki Rolleri-Mülk
Sahibi Çiftçiler (Dehkanlar) ve Irgatlar-Baba İshak-Baba İshak'ın Başbuğluk
Ettiği Köylü, Çiftçi Ayaklanmaları .. 141
VIII. Bab
Sanatkâr Esnaf, Onları Teşkil Eden Unsurlar ve Birlikleri-İktisat ve Hukuk
Bakımından Sanatkârların Durumu-Koruyucu Aramakta Olan Sanatkârlar ... 157
IX. Bab
Ahilerin Anadolu'da Zuhuru-Ahi Tarikatına (Kardeşliğine) Kabul Merasimi-
Ahilerin Yükselişi-Sanatkârlarla Ahilerin Yakınlaşması-Ahilerle Mevlevîler
Arasındaki Münasebetin İnkıtaı-Feodallerle Ahilerin Mücadelesi-Osmanlı
Devrinde Ahiliğin Akisleri .. 167
X. Bab
Ticaret-Tüccarın Tarihî Tipi-İtalyan Tüccarları-Ticaret Yolları-Kervansaraylar-
Ticaret Malları, İthalat ve İhracat-Sikke . 181
XI. Bab
Şehir-Şehrin Kuruluşu-Selçukluların Başkenti-Konya'da Hayat . 197
İÇİNDEKİLER VII
XII. Bab
Selçuklular Devrinin Sanat Abideleri-Selçuklular Sanatının Menşei-Yabancı
Ustalar-Selçuklular Sanatının Hususiyetleri-Yerli Sanatın Tesiri ... 207
XIII. Bab
İdare-Merkez Teşkilâtı (Divanlar)-Eyaletler-Yerli Hükümet-Kaza ve
Murakabe-Moğol Devrinde Meydana Gelen Tebeddülât ... 219
XIV. Bab
Ordu ve Kadrosu-Kabile Müfrezeleri-Feodallerin (Beylerin) Müfrezeleri-
Harbin Karakteri-Memleket İçinde Askerî Kıtalar-Ücretli Askerler ... 237
XV. Bab
Selçuklular Sarayı-Bizans-Saray Merasim ve Teşrifatına, Saray Memurları
Rütbelerine İran Tesiri-Oğuz Âdetlerinin Akisleri-Harem 251
XVI. Bab
Selçuklular Devrinde Dinî Akideler-İslâm'dan Önceki ve Hıristiyan
İnanmalarının Akisleri-Resmî Din Olması İtibariyle İslâm-Anadolu'da
Dervişlik-Mevlevîler ve Celâleddin Rumî'nin Rum Muhiti 267
NETİCE
Oğuzların Geçtiği Yolun Safhaları .. 299
İLAVE
Rum Selçuklularının Kronolojik Cevteli 302
Ayrı Sayfalara Basılmış Tabloların Listesi .. 305
BİBLİYOGRAFYA 307
DİZİN . 317
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   SUNUŞ XI
   ÖNSÖZ .. XVII
   GİRİŞ
   Küçük Asya Selçukluları Tarihine Ait Kaynaklar ve Yardımcı Eserler
   İbn Bîbî ve Yazıcıoğlu Ali-Aksarayî-Eflâkî-İbn Batuta-Hıristiyan Kaynakları-
   Kitabeler- Arkeoloji Materyalleri-Maddî Kültür-Toponomi-Fuat Köprülü'nün
   Mesaileri-Mükrimin Halil- Sovyetler Cumhuriyeti'nde Selçuklulara Ait
   Tetkikler .. 1
   I. Bab
   Anadolu'da Türkler-Selçukluların Yayılışı-Bizans-Haçlılar-Danişmentliler-
   Gürcistan-Denize Doğru Hareket-Kudretin En Yüksek Dereceye Ulaşması ... 25
   II. Bab
   Moğollar-Kösedağ Muharebesi-Moğol İstilâsından Sonra Devletin
   Dağılması- Türkmenler Arasında Kargaşalıklar-Karaman-Baybars'ın
   Seferi-Vezirin Yükselmesi-Müstakil Beyliklerin Teşekkülü-Moğol Tesiri-
   Vergiler Sistemi . 47
   III. Bab
   Oğuzlar-Anadolu'da Kabile-Aşiret Teşkilat Kalıntıları-Anadolu'da Oğuzların
   Yayılışları Tarihi İçin Toponominin Ehemmiyeti-Hudut Beyleri ?Gaziler' ve
   ?Alpler'-Oğuz Boylarının Askerî Teşkilâtı-Şölen ve Ziyafetlerde Makam-Av-
   Oğuzlarda İslam- Kabile Adları ve Lakapları-Oğuz Görenekleri: Düğün, Muhakeme,
   Kan Davası- Kadınların Durumu-Kurultay ve Sultan Seçimi . 61
   IV. Bab
   Selçuklular Devrinde Oğuzların Durumuna Bir Örnek Sıfatı ile XVI-XVIII.
   Asırlarda Anadolu Göçebe Boylarının Teşkilâtı 93
   VI İÇİNDEKİLER
   V. Bab
   Küçük Asya'da (Anadolu'da) Feodalizm-Selçuklular Devrini Anlamak İçin
   Materyal Olması Bakımından Doğu Eyaletlerinde Feodalizm Kalıntılarının
   Bugünkü Manzarası-Selçuklularda Kabile (Aşiret) Teşkilâtının İnhilâli?Askerî
   Tımar-İktalar Sistemi-Bu Sistemin Moğol Menşelileri-Selçuklular Devrine
   Kadar Anadolu'da Toprağa Ait Nizamlar-Tımarlar ve Nevileri-Derebeylerinin
   Servetleri-?Gulamlar'-?Derebeyi' Tipinin Doğuşu-Feodallerin Askerlik
   Vazifeleri-?Sipahi-Vassal ve Suzeren-İtaatin İfadesi- Vassallık Müessesinde
   Doğu ve Batı Unsurları-Sultan ve Halife . 103
   VI. Bab
   Sultan Hâkimiyeti-Sultan-Feodallerin Yardakçısı-Feodallerin Tabakalara
   Ayrılması-Sultanın Dayanağı (İstinatgâhı) Olarak Yeni Adamlar (Ortabeyler)-
   Sultanın Mutlakiyete Temayülü-Sultanın Servet Toplaması- İktisadî Hayatta
   İstismar Sistemi ... 129
   VII. Bab
   Feodallerin ?Tâbi'leri-Köleler ve Onların Gündelik Hayattaki Rolleri-Mülk
   Sahibi Çiftçiler (Dehkanlar) ve Irgatlar-Baba İshak-Baba İshak'ın Başbuğluk
   Ettiği Köylü, Çiftçi Ayaklanmaları .. 141
   VIII. Bab
   Sanatkâr Esnaf, Onları Teşkil Eden Unsurlar ve Birlikleri-İktisat ve Hukuk
   Bakımından Sanatkârların Durumu-Koruyucu Aramakta Olan Sanatkârlar ... 157
   IX. Bab
   Ahilerin Anadolu'da Zuhuru-Ahi Tarikatına (Kardeşliğine) Kabul Merasimi-
   Ahilerin Yükselişi-Sanatkârlarla Ahilerin Yakınlaşması-Ahilerle Mevlevîler
   Arasındaki Münasebetin İnkıtaı-Feodallerle Ahilerin Mücadelesi-Osmanlı
   Devrinde Ahiliğin Akisleri .. 167
   X. Bab
   Ticaret-Tüccarın Tarihî Tipi-İtalyan Tüccarları-Ticaret Yolları-Kervansaraylar-
   Ticaret Malları, İthalat ve İhracat-Sikke . 181
   XI. Bab
   Şehir-Şehrin Kuruluşu-Selçukluların Başkenti-Konya'da Hayat . 197
   İÇİNDEKİLER VII
   XII. Bab
   Selçuklular Devrinin Sanat Abideleri-Selçuklular Sanatının Menşei-Yabancı
   Ustalar-Selçuklular Sanatının Hususiyetleri-Yerli Sanatın Tesiri ... 207
   XIII. Bab
   İdare-Merkez Teşkilâtı (Divanlar)-Eyaletler-Yerli Hükümet-Kaza ve
   Murakabe-Moğol Devrinde Meydana Gelen Tebeddülât ... 219
   XIV. Bab
   Ordu ve Kadrosu-Kabile Müfrezeleri-Feodallerin (Beylerin) Müfrezeleri-
   Harbin Karakteri-Memleket İçinde Askerî Kıtalar-Ücretli Askerler ... 237
   XV. Bab
   Selçuklular Sarayı-Bizans-Saray Merasim ve Teşrifatına, Saray Memurları
   Rütbelerine İran Tesiri-Oğuz Âdetlerinin Akisleri-Harem 251
   XVI. Bab
   Selçuklular Devrinde Dinî Akideler-İslâm'dan Önceki ve Hıristiyan
   İnanmalarının Akisleri-Resmî Din Olması İtibariyle İslâm-Anadolu'da
   Dervişlik-Mevlevîler ve Celâleddin Rumî'nin Rum Muhiti 267
   NETİCE
   Oğuzların Geçtiği Yolun Safhaları .. 299
   İLAVE
   Rum Selçuklularının Kronolojik Cevteli 302
   Ayrı Sayfalara Basılmış Tabloların Listesi .. 305
   BİBLİYOGRAFYA 307
   DİZİN . 317
   Stok Kodu
   :
   9789751630483
   Boyut
   :
   160-240
   Sayfa Sayısı
   :
   320
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2015-06
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   10,20   
   20,39   
   3
   6,86   
   20,59   
   6
   3,50   
   20,99   
   9
   2,42   
   21,78   
   Cardfinans Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   10,30   
   20,59   
   3
   7,00   
   20,99   
   6
   3,56   
   21,38   
   9
   2,42   
   21,78   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   10,10   
   20,20   
   3
   6,86   
   20,59   
   6
   3,56   
   21,38   
   9
   2,42   
   21,78   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   10,30   
   20,59   
   3
   7,00   
   20,99   
   6
   3,56   
   21,38   
   9
   2,42   
   21,78   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   10,40   
   20,79   
   3
   7,00   
   20,99   
   6
   3,56   
   21,38   
   9
   2,42   
   21,78   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   10,30   
   20,59   
   3
   7,00   
   20,99   
   6
   3,56   
   21,38   
   9
   2,42   
   21,78   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   19,80   
   19,80   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat