Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%10
II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907) Uğur Ünal

II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907)

Liste Fiyatı : 20,00TL
İndirimli Fiyat : 18,00TL
Kazancınız : 2,00TL
II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907)
II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907)
Türk Tarih Kurumu
18.00
İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER V
KISALTMALAR IX
ÖNSÖZ XI

GİRİŞ
20. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı Eğitim Sistemindeki
Yenilikler Kapsamında Rüşdiyeler 1

1. BÖLÜM
Rüşdiye İdâresi 5
1. 1.Rüşdiye Mektepleri İdâresi 5
1. 2. Rüşdiye Mekteplerinin Öğrenci İşleri 9

2. BÖLÜM
Rüşdiye Program ve Ders İçerikleri 17
2. 1. Rüşdiye Programları 17
2. 2. Rüşdiye'de Okutulan Derslerin İçerikleri 21
2. 2. 1. Erkek Rüşdiyeleri Ders İçerikleri 21
Tecvitli Kur'ân-ı Kerîm ve Dînî İlimler 21
Türkçe 22
Ahlâk 27
Arapça 27
Farsça 31
Fransızca 36
Hesâb 37
Hendese 40
Coğrafya 43
Tarih 47
Ma'lûmât-ı Nâfia ve Hıfzıssıhha 49
Hüsn-i Hatt 52
Resim 52
2. 2. 2. Kız (İnâs) Rüşdiyeleri Ders İçerikleri 57
Tecvitli Kur'ân-ı Kerîm 58
?Ulûm-ı Dîniyye 58
Kırâat 63
İmlâ 64
Kitâbet 64
Kavâid-i Lisân-ı Osmânî 66
Arapça 68
Farsça 70
Hüsn-i Hatt 71
Dürûs-ı Eşyâ ve Ma'lûmât-ı Nâfia 71
İdâre-i Beytiyye 73
Ahlâk 76
Hıfz-ı Sıhhat 78
Hesâb 80
Coğrafya 82
Tarih 84
El Hünerleri 87
2. 2. 3. Kız Sanâyi Mektebi Rüşdiye Şubesi Ders İçerikleri 88
2. 3.Rüşdiyede Okutulan Kitaplar 88

3. BÖLÜM
İstanbul ve Vilâyet Rüşdiyeleri 91
3. 1. İstanbul Rüşdiyeleri 91
3. 1. 1. İstanbul Sivil Rüşdiyeleri 91
3. 1. 2. İstanbul Askerî Rüşdiyeleri 98
3. 2. Vilâyet Rüşdiyeleri 101
3. 2. 1. Edirne Vilâyeti Rüşdiyeleri 102
3. 2. 2. Erzurum Vilâyeti Rüşdiyeleri 108
3. 2. 3. İşkodra Vilâyeti Rüşdiyeleri 111
3. 2. 4. Adana Vilâyeti Rüşdiyeleri 113
3. 2. 5. Ankara Vilâyeti Rüşdiyeleri 116
3. 2. 6. Aydın Vilâyeti Rüşdiyeleri 120
3. 2. 7. Bitlis Vilâyeti Rüşdiyeleri 128
3. 2. 8. Basra Vilâyeti Rüşdiyeleri 130
3. 2. 9. Bağdat Vilâyeti Rüşdiyeleri 132
3. 2. 10. Beyrut Vilâyeti Rüşdiyeleri 134
3. 2. 11. Cezâir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti Rüşdiyeleri 138
3. 2. 12. Hicaz Vilâyeti Rüşdiyeleri 141
3. 2. 13. Haleb Vilâyeti Rüşdiyeleri 141
3. 2. 14. Hudâvendigâr (Bursa) Vilâyeti Rüşdiyeleri 145
3. 2. 15. Diyarbakır Vilâyeti Rüşdiyeleri 151
3. 2. 16. Selanik Vilâyeti Rüşdiyeleri 154
3. 2. 17. Suriye Vilâyeti Rüşdiyeleri 158
3. 2. 18. Sivas Vilâyeti Rüşdiyeleri 161
3. 2. 19. Trabzon Vilâyeti Rüşdiyeleri 165
3. 2. 20. Kastamonu Vilâyeti Rüşdiyeleri 170
3. 2. 21. Kosova Vilâyeti Rüşdiyeleri 174
3. 2. 22. Konya Vilâyeti Rüşdiyeleri 179
3. 2. 23. Mamûretülazîz (Elazığ) Vilâyeti Rüşdiyeleri 183
3. 2. 24. Manastır Vilâyeti Rüşdiyeleri 187
3. 2. 25. Musul Vilâyeti Rüşdiyeleri 191
3. 2. 26. Van Vilâyeti Rüşdiyeleri 193
3. 2. 27. Trablusgarp Vilâyeti Rüşdiyeleri 196
3. 2. 28. Yanya Vilâyeti Rüşdiyeleri 197
3. 2. 29. Yemen Vilâyeti Rüşdiyeleri 201
3. 2. 30. Müstakil Sancaklardaki Rüşdiyeler 203
3. 2. 30. 1. İzmit Sancağı Rüşdiyeleri 203
3. 2. 30. 2. Bingazi Sancağı Rüşdiyeleri 206
3. 2. 30. 3. Çatalca Sancağı Rüşdiyeleri 206
3. 2. 30. 4. Zor Sancağı Rüşdiyeleri 207
3. 2. 30. 5. Kudüs Sancağı Rüşdiyeleri 208
3. 2. 30. 6. Kale-i Sultâniye (Çanakkale) Sancağı Rüşdiyeleri 210

SONUÇ 213
KAYNAKÇA 219
EKLER 225
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   İÇİNDEKİLER V
   KISALTMALAR IX
   ÖNSÖZ XI

   GİRİŞ
   20. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı Eğitim Sistemindeki
   Yenilikler Kapsamında Rüşdiyeler 1

   1. BÖLÜM
   Rüşdiye İdâresi 5
   1. 1.Rüşdiye Mektepleri İdâresi 5
   1. 2. Rüşdiye Mekteplerinin Öğrenci İşleri 9

   2. BÖLÜM
   Rüşdiye Program ve Ders İçerikleri 17
   2. 1. Rüşdiye Programları 17
   2. 2. Rüşdiye'de Okutulan Derslerin İçerikleri 21
   2. 2. 1. Erkek Rüşdiyeleri Ders İçerikleri 21
   Tecvitli Kur'ân-ı Kerîm ve Dînî İlimler 21
   Türkçe 22
   Ahlâk 27
   Arapça 27
   Farsça 31
   Fransızca 36
   Hesâb 37
   Hendese 40
   Coğrafya 43
   Tarih 47
   Ma'lûmât-ı Nâfia ve Hıfzıssıhha 49
   Hüsn-i Hatt 52
   Resim 52
   2. 2. 2. Kız (İnâs) Rüşdiyeleri Ders İçerikleri 57
   Tecvitli Kur'ân-ı Kerîm 58
   ?Ulûm-ı Dîniyye 58
   Kırâat 63
   İmlâ 64
   Kitâbet 64
   Kavâid-i Lisân-ı Osmânî 66
   Arapça 68
   Farsça 70
   Hüsn-i Hatt 71
   Dürûs-ı Eşyâ ve Ma'lûmât-ı Nâfia 71
   İdâre-i Beytiyye 73
   Ahlâk 76
   Hıfz-ı Sıhhat 78
   Hesâb 80
   Coğrafya 82
   Tarih 84
   El Hünerleri 87
   2. 2. 3. Kız Sanâyi Mektebi Rüşdiye Şubesi Ders İçerikleri 88
   2. 3.Rüşdiyede Okutulan Kitaplar 88

   3. BÖLÜM
   İstanbul ve Vilâyet Rüşdiyeleri 91
   3. 1. İstanbul Rüşdiyeleri 91
   3. 1. 1. İstanbul Sivil Rüşdiyeleri 91
   3. 1. 2. İstanbul Askerî Rüşdiyeleri 98
   3. 2. Vilâyet Rüşdiyeleri 101
   3. 2. 1. Edirne Vilâyeti Rüşdiyeleri 102
   3. 2. 2. Erzurum Vilâyeti Rüşdiyeleri 108
   3. 2. 3. İşkodra Vilâyeti Rüşdiyeleri 111
   3. 2. 4. Adana Vilâyeti Rüşdiyeleri 113
   3. 2. 5. Ankara Vilâyeti Rüşdiyeleri 116
   3. 2. 6. Aydın Vilâyeti Rüşdiyeleri 120
   3. 2. 7. Bitlis Vilâyeti Rüşdiyeleri 128
   3. 2. 8. Basra Vilâyeti Rüşdiyeleri 130
   3. 2. 9. Bağdat Vilâyeti Rüşdiyeleri 132
   3. 2. 10. Beyrut Vilâyeti Rüşdiyeleri 134
   3. 2. 11. Cezâir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti Rüşdiyeleri 138
   3. 2. 12. Hicaz Vilâyeti Rüşdiyeleri 141
   3. 2. 13. Haleb Vilâyeti Rüşdiyeleri 141
   3. 2. 14. Hudâvendigâr (Bursa) Vilâyeti Rüşdiyeleri 145
   3. 2. 15. Diyarbakır Vilâyeti Rüşdiyeleri 151
   3. 2. 16. Selanik Vilâyeti Rüşdiyeleri 154
   3. 2. 17. Suriye Vilâyeti Rüşdiyeleri 158
   3. 2. 18. Sivas Vilâyeti Rüşdiyeleri 161
   3. 2. 19. Trabzon Vilâyeti Rüşdiyeleri 165
   3. 2. 20. Kastamonu Vilâyeti Rüşdiyeleri 170
   3. 2. 21. Kosova Vilâyeti Rüşdiyeleri 174
   3. 2. 22. Konya Vilâyeti Rüşdiyeleri 179
   3. 2. 23. Mamûretülazîz (Elazığ) Vilâyeti Rüşdiyeleri 183
   3. 2. 24. Manastır Vilâyeti Rüşdiyeleri 187
   3. 2. 25. Musul Vilâyeti Rüşdiyeleri 191
   3. 2. 26. Van Vilâyeti Rüşdiyeleri 193
   3. 2. 27. Trablusgarp Vilâyeti Rüşdiyeleri 196
   3. 2. 28. Yanya Vilâyeti Rüşdiyeleri 197
   3. 2. 29. Yemen Vilâyeti Rüşdiyeleri 201
   3. 2. 30. Müstakil Sancaklardaki Rüşdiyeler 203
   3. 2. 30. 1. İzmit Sancağı Rüşdiyeleri 203
   3. 2. 30. 2. Bingazi Sancağı Rüşdiyeleri 206
   3. 2. 30. 3. Çatalca Sancağı Rüşdiyeleri 206
   3. 2. 30. 4. Zor Sancağı Rüşdiyeleri 207
   3. 2. 30. 5. Kudüs Sancağı Rüşdiyeleri 208
   3. 2. 30. 6. Kale-i Sultâniye (Çanakkale) Sancağı Rüşdiyeleri 210

   SONUÇ 213
   KAYNAKÇA 219
   EKLER 225
   Stok Kodu
   :
   9789751630582
   Boyut
   :
   165-235
   Sayfa Sayısı
   :
   225
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2015-06
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   9,27   
   18,54   
   3
   6,24   
   18,72   
   6
   3,18   
   19,08   
   9
   2,20   
   19,80   
   Cardfinans Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   9,36   
   18,72   
   3
   6,36   
   19,08   
   6
   3,24   
   19,44   
   9
   2,20   
   19,80   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   9,18   
   18,36   
   3
   6,24   
   18,72   
   6
   3,24   
   19,44   
   9
   2,20   
   19,80   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   9,36   
   18,72   
   3
   6,36   
   19,08   
   6
   3,24   
   19,44   
   9
   2,20   
   19,80   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   9,45   
   18,90   
   3
   6,36   
   19,08   
   6
   3,24   
   19,44   
   9
   2,20   
   19,80   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   9,36   
   18,72   
   3
   6,36   
   19,08   
   6
   3,24   
   19,44   
   9
   2,20   
   19,80   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   18,00   
   18,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat